Ремонт и довършителни дейности

Ремонт и довършителни дейности

Нашата компания извършва довършителни и ремонтни дейности за домове, офиси и търговски обекти. Ние извършваме качествено и професионално широка гама услуги:

 • Преустройство на помещенията
 • Изграждане на BиК и електроинсталации
 • Вътрешна и външна топло- и хидроизолация
 • Оформление на интериора с гипсокартон – стени, ниши, тавани
 • Изграждане на окачени и опънати светещи тавани
 • Полагане на ламинат, паркет, теракот и др. подови настилки
 • Полагане на декоративни мазилки, бои, облицовки, тапети
 • Пълно изпълнение на бани и сауни – монтаж на вани, душкабини, стъклени прегради, санитарна керамика и др. оборудване

Рaботният процес включва няколко етапа:

Изготвяне на количествено-стойностни сметки
1.След приключване на работите по дизайна се оформя оферта, включваща подробна ценова сметка на работите и материалите, необходими за изпълнение на проекта.Тези сметки се изготвят безплатно от нас.

2.След съгласуване и одобрение на офертата се подписва договор за ремонт

 
 
 
 
 
 
Разработка на инженерни проекти
При необходимост преди започването на ремонтните дейности се изготвят инженерни чертежи:

 • Проект за електроинсталации
 • Проект за отоплителни инсталации
 • Проект за климатизация и вентилация
 • Проект по ВиК
 • Проект по телефонни инсталации, интернет, домофон, ТВ и др
 • Проект за охранителна и противопожарна сигнализация
 • Проект за охрана чрез виденаблюдение
 • Проект за осветление

Изпълнение на строително-ремонтните работи:

 1. Необходимо е сключване на договор за извършване строително-ремонтните работи. Размерът и редът на заплащането се определят според условията, описани в сключения договор.
 2. Заплащането на извършените работи следва тяхното изпълнение. Обикновено 1-2 пъти в месеца при отсъствие на обосновани претенции спрямо качеството или обема на изпълнение Вие заплащате даден етап от дейността . В случай на несъгласие не заплащате нищо до отстраняването на Вашите забележки по изпълнението на договорените работи.
 3. В случай на споразумение за авторски надзор, като правило един път в седмицата дизайнер посещава обекта за наблюдение, контрол и при необходимост внасяне на корекции по проекта и изпълнението на дейностите
 4. Закупуването на материали може да се осъществи както клиента, така и от нашата компания. Във втория случай услугата се заплаща допълнително.
 5. След приключване на всички договорени работи се подписва Приемо-предавателен протокол да извършените услуги. По този начин договорът се счита за изпълнен.