Авторски надзор

Авторският надзор представлява  контрол от страна на дизайнера на проекта за съответствието на реално изпълнявания проект с проектните решения, приети по време на създаването му. Това гарантира реализация на проекта във вида, в който е проектиран, изменен или допълнен от неговия автор като страна, имаща цялостна представа за всички проектни решения – в цялост и в детайли. Авторският надзор се осъществява в течение на целия срок на изпълнение на ремонтите и довършителни дейности до окончателното им приключване.

Присъствието на  дизайнера при осъществяването на авторски надзор е задължително – явявайки се автор на интериорния проект – на концепцията, стиловото му решение, детайлите, конструктивните и цветови решения, само той може да променя и коригира, без да нарушава хармоничната връзка между всички елементи на проекта.

Авторският  надзор не включва:

  • приемане на скрити работи, а също и контрол на спазването на строителните технологии  (това е задължение на техническия надзор на обекта);
  • прием и проверка за съответствие на качеството и количеството материали, мебели, текстил и т.н.;
  • заплащане на трети лица от името на клиента
  • отговорност за недобросъвестно отношение към работата и изпълнение на договора от страна на трети лица

Услугата се заплаща допълнително по официална тарифа на компанията. За повече информация, изпратете запитване на info@homedesign.bg