Авторски надзор и управление на проекти

1)Авторският надзор представлява периодичен контрол от страна на дизайнера над изпълнителните фирми дали спазват проекта, както и разрешаването на възникнали казуси в процеса на работа.

Това гарантира реализация на проекта във вида, в който е проектиран от неговия автор, който има цялостна представа за всички проектни решения.

Авторският надзор се осъществява в течение на целия срок на изпълнение на ремонтите и довършителни дейности до окончателното им приключване.Но клиентът сам управлява процесите по реализацията на проекта и носи отговорност за спазването на сроковете и качеството.

Авторският  надзор не включва:

  • приемане на свършена работа и контрол на спазването на строителните технологии (това е задължение на техническия надзор на обекта);
  • количествена и качествена проверка на използваните материали;
  • наемане и заплащане на трети лица от името на клиента;
  • отговорност за недобросъвестно отношение към работата и изпълнение на договора от страна на трети лица

Услугата се заплаща допълнително по тарифа на фирмата ни, която зависи от сложността на проекта. Средна цена на пазара – 12-15 лв / за 1 кв.м

2)Управление на проект
Ако времето за Вас е ценно и искате да се доверите на професионалисти, при нас ще получите цялостно управление на проекта. Задачата по изпълнението и довеждане на проекта докрай, се прехвърля изцяло на нашето студио.

  • Първа стъпка след като е готов Работния Проект (чертежите и количествените сметки) е събиране на ценови оферти от подизпълнители и доставчици на стоки и мебели за интериора.
  • Следваща стъпка- съставяне на план-график за осъществяване на всички поръчки, доставки и строително-монтажни работи на обекта.


Наши служители организират работния процес и отделните подизпълнители, съобразявайки се с работния график. Създава се логистика на доставките на материали. Организират се самите доставки до обекта, заплаща се за разнос и транспорт.

  • Изпълняваме ежедневен контрол върху изпълнението на строително-монтажните работи; решаване на казуси, възникнали в хода на работа. Държим постоянно връзка с клиентите и ги уведомяваме за прогреса на работния процес.
  • Почистване и аранжиране на обзавеждането е финалния завършващ етап, след който ви предаваме обекта.

Предлагаме и услугата „Декориране“ при желание от Ваша страна.

Реализиране на проект е отговорна работа, която отнема време. Понякога повече от два месеца.Извършва се комуникация с различни работници, доставчици, магазини, транспортни фирми и т.н. Ежедневно се решават възникнали въпроси и се коригират грешки в работния процес.

Но ако се доверите на професионалист, той ще Ви спести много повече разходи заради грешки или некоректни подизпълнители и доставчици.

Ние познаваме пазара и можем да контролираме евентуални грешки и проблеми. Работим само със сигурни и качествени доставчици и ремонтни бригади. Това Ви гарантира спокойствие и сигурност, че ще получите проекта във вида, в който е проектиран.

Стойността на тази услуга се определя от различни фактори като сложността на проекта, неговата стойност, отдалечеността на обекта и др.

Свържете се с нас, за да уговорим среща в офиса ни и получите повечe информация: officehomedesign@gmail.com